Hem

MIND UP arbetar med hypnos och coaching som är två kraftfulla verktyg för att hjälpa individer i sin personliga utveckling.

COACHING fokuserar på nutid och framåt, och inte på det förflutna. Genom att ställa de rätta frågorna medvetandegörs individens mål och riktning för framtiden och coachens viktigaste uppgift är att utifrån den enskilda individen hitta vilka som är de rätta frågorna. Coachsamtal hjälper dig att förflytta dig från nuläge till önskat framtida läge.

HYPNOTERAPI är ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling genom fysisk och, framför allt, mental avslappning. När man befinner sig i ett hypnotiskt tillstånd medvetandegörs obearbetade känslor som påverkar oss negativt i vårt dagliga liv. Vi reagerar ofta på automatik i situationer som påminner om sådant vi upplevt tidigare, vilket innebär att våra reaktioner ofta är ett inlärt beteendemönster. Även om vi kan komma till insikt på ett intellektuellt plan om att reaktionen är irrationell eller ologisk så är det annorlunda med känslorna. Fobier är ett bra exempel på en sådan automatisk reaktion där hjärnan vet att rädslan är obefogad men känslorna säger något annat. Hypnoterapi handlar om att av- och omprogrammera dessa reaktioner och känslor så att de inte längre kan påverka oss på samma sätt.

MIND UP arbetar gentemot både företag och privatpersoner och erbjuder anpassade lösningar utifrån klientens behov.

MIND UP HYPNOS & COACHING

+46 (0)769 41 61 61

kontakt@mindup.nu

Liksom näckrosen växer upp ur mörk dy och sträcker sig mot solens ljus för att slå ut till en fantastisk blomma, reser sig människan ur livets prövningar för att utvecklas

och nå sina drömmar.

 

© 2017 MIND UP HYPNOS & COACHING

+46 (0)769 41 61 61 kontakt@mindup.nu