Coaching

COACHING

Inom elitidrotten är coaching en vanlig metod för att lyfta individen till högre kapacitet och bättre prestationer. Coaching är en effektiv och väletablerad metod för personlig utveckling som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). I coachingen ligger fokus på känsla, behov och tanke som är grunden för alla våra handlingar. Med ökad medvetenhet om dessa är det möjligt att byta ut destruktiva tankar och handlingsmönster mot nya tankar och handlingssätt som bättre hjälper oss att uppfylla våra mål.

COACHENS viktigaste uppgift är att ställa kraftfulla frågor som leder till reflektion både på det medvetna och undermedvetna planet. Genom samtal där coachen ställer de rätta frågorna upptäcks vad som är viktigt för den enskilda individen och som ligger till grund för att skapa en tydlig målbild för ny motivation och handlingskraft i livet.

COACHSAMTALEN fokuserar på nutid och framåt och inte det förflutna. Ansvaret för utveckling ligger hos individen och för bäst resultat är det viktigt att vara aktiv även mellan samtalen och inte bara i mötet med coachen. I samarbete med coachen skapas en överblick över mål och medel för att upptäcka outnyttjad potential. Resultatet är ett ökat fokus på vad man kan göra idag för att leva det liv man önskar imorgon.

MIND UP utför professionell coaching och följer ICF's etiska regler och riktlinjer. Förutom coachsamtal erbjuder MIND UP föreläsningar i coachande förhållningssätt för chefer och anställda.

 

CERTIFIERAD COACH

Coachspecifikt program (ACSTH) godkänt av

The International Coach Federation (ICF)

Certifieringen innebär att coachen genomfört utbildning godkänd av ICF och som kund kan du känna dig trygg i att coaching sker enligt de etiska koder och professionella krav som ICF ställer.

MIND UP HYPNOS & COACHING

+46 (0)769 41 61 61

kontakt@mindup.nu

Som coach använder jag min intuition, glädje och energi

i kombination med beprövade coachingtekniker.

© 2017 MIND UP HYPNOS & COACHING

+46 (0)769 41 61 61 kontakt@mindup.nu