Hypnoterapi

HYPNOTERAPI - VAD ÄR DET?

HYPNOS är ett naturligt tillstånd som kan liknas vid mental träning med målbilder fast på ett djupare plan. Det kan också liknas vid meditation med en instruktör i form av en hypnoterapeut. Genom instruktionerna blir det möjligt att nå den djupa mentala avslappning som behövs för att uppnå bästa resultat med hypnoterapin.

Alla kan nå detta tillstånd men en del kan behöva lite mer tid än andra för att nå dit. Det handlar om att släppa de rationella, logiska tankarna vilket för en del kan vara svårt. Istället handlar det om att bara vara, ungefär som när man fastnar med blicken på en punkt och för en stund är onåbar för omgivningen.

HYPNOTERAPI är ett effektivt sätt att kommunicera med sitt undermedvetna i ett tillstånd av ökat inre fokus. På så sätt öppnar man upp för förändring och att kunna gå från låsning till lösning. Hypnoterapin bygger på tanken att våra sinnen kan delas in i tre delar: det medvetna, undermedvetna och omedvetna.

DET UNDERMEDVETNA styr 95% av våra dagliga handlingar och reagerar oftast på automatik efter inlärda mönster som många gånger kan vara effektiva men kan också vara ett hinder. Oavsett om dessa mönster är konstruktiva eller destruktiva så kommer det undermedvetna att reagera utifrån den inlärda reaktionen. Genom hypnoterapi avprogrammeras destruktiva reaktioner som hindrar oss i vårt liv och omprogrammerar det undermedvetna att reagera på ett mer önskvärt sätt.

DET MEDVETNA sinnet förstärker våra känslor från det undermedvetna och är det trögaste och svagaste sinnet och kommer därför alltid för sent. Det representerar max 5 % av våra dagliga aktiviteter.

DET OMEDVETNA sinnet kan ses som vår reptilhjärna och det är här som våra basala funktioner finns, såsom hjärtslag, andning och immunförsvar.

Eftersom hypnoterapin fokuserar på den undermedvetna delen av våra sinnen så är det ett kraftfullt verktyg för förändring.

 

MIND UP HYPNOS & COACHING

+46 (0)769 41 61 61

kontakt@mindup.nu

Hypnosis is a state of mind in which the critical faculty of the human is bypassed, and selective thinking established.

- Dave Elman

© 2017 MIND UP HYPNOS & COACHING

+46 (0)769 41 61 61 kontakt@mindup.nu