Hypnos

HYPNOS OCH HYPNOTERAPI

Många har sett underhållsprogram på TV där människor har blivit hypnotiserade och hypnotisören tycks kunna få människor att tro och göra vad helst hypnotisören önskar.

Men vad många inte vet är att hypnos också är ett fantastiskt verktyg för personlig uveckling. Hypnos kan till exempel användas för att bli fri från depression, ångest, oro, fobier, rädslor och fysisk smärta. Det är också en effektiv metod om man vill sluta röka eller snusa eller om man har ett sockerberoende som man vill bli fri från.

Att befinna sig i ett hypnotiskt tillstånd innebär en mental avslappning som gör det möjligt att ta kontakt med känslor och tankar som vi annars har svårt att nå. Det kan kallas att ta kontakt med vårt undermedvetna eller vår inre vägvisare eller att lyssna på sin intuition.

Det sägs att vi tänker ca 5 % nya tankar varje dag vilket innebär att en stor del av våra handlingar och tankar går på ren automatik. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna fungera i vardagen men många gånger kan våra tankar och känslor innebära ett hinder för att kunna leva vårt liv så som vi önskar. Våra reaktioner i olika situationer är ofta inlärda mönster från tidigare upplevelser av liknande situationer. Genom hypnos medvetandegörs dessa mönster och negativa känslor kan då avprogrammeras och ersättas med positiva.

Under en hypnossession är man hela tiden medveten om vad som händer men man befinner sig i ett tillstånd där man är mer öppen och mottaglig för sitt inre. Hypnos handlar om att tillåta sig att gå in i ett hypnotiskt tillstånd och kan därför aldrig utföras mot någons vilja. Många har en rädsla för vad som kan dyka upp under en hypnossession men eftersom man är medveten under hela sessionen så har man också kontroll över vilka känslor och situationer man är redo att bearbeta.

MIND UP utför professionell hypnoterapi och följer NGH’s etiska regler och riktlinjer och arbetar under tystnadsplikt.

 

INTERNATIONELLT CERTIFIERAD HYPNOTERAPEUT

Certifierad medlem av National Guild of Hypnotists

NGH:s certifiering gör att du som kund kan känna dig trygg i att hypnoterapeuten är professionell och arbetar enligt fastställda etiska riktlinjer.

MIND UP HYPNOS & COACHING

+46 (0)769 41 61 61

kontakt@mindup.nu

Hypnoterapi kan ses som en av- och omprogrammering som kan hjälpa dig att

gå från låsning till lösning.

 

© 2017 MIND UP HYPNOS & COACHING

+46 (0)769 41 61 61 kontakt@mindup.nu