Så går det till

HYPNOTERAPI - SÅ GÅR DET TILL

Det är många som upplever hypnos som något skrämmande eftersom de tror att hypnotisören kan göra vad som helst med personen som befinner sig i ett hypnotiskt tillstånd.

Det är därför viktigt att först klargöra att hypnos inte är något som görs mot dig utan är något som görs tillsammans med dig. Hypnos innebär en mental avslappning där de medvetna tankarna tar en undanskymd plats för att få kontakt med det undermedvetna. Eftersom man har tillgång till sina medvetna tankar under hela sessionen så har man också full kontroll.

En hypnossession tar cirka två timmar. Det börjar med att man får berätta lite kort om varför man valt att testa hypnoterapi och vad man önskar få ut av sessionen. För att nå det hypnotiska tillståndet är det viktigt att man känner sig trygg och kan slappna av. Mind Up arbetar under tystnadsplikt och efter NGH:s etiska regler och riktlinjer vilket gör att du kan känna dig trygg i att det som sägs här, stannar här.

Genom en mental avslappning når man det hypnotiska tillståndet och man har då de rätta förutsättningarna för att vara med om en spektakulär och fascinerande upplevelse som en hypnossession är.

För det är just vad det är: en upplevelse. Alla upplever det på sitt vis, det som känns rätt för just den. Det viktiga är att man låter upplevelserna komma till sig och man kan säga att det är som en film som spelas upp inom en. Låter man filmen rulla på och går in i upplevelsen så kommer fler och fler detaljer. Ju mer man går in i upplevelsen, ju mer vill den komma till sig. Hypnoterapin gör att det undermedvetna blir av- och om-programmerat eller att filmen får sin upplösning.

När en låst känsla har lösts upp så kan det undermedvetna inte längre reagera och styra våra handlingar. På så sätt gör hypnosterapin att man kan gå från låsning till lösning!

 

MIND UP HYPNOS & COACHING

+46 (0)769 41 61 61

kontakt@mindup.nu

Om jag tidigare hade förstått hypnosens styrka hade jag aldrig uppfunnit psykoanalysen.

- Siegmund Freud

 

© 2017 MIND UP HYPNOS & COACHING

+46 (0)769 41 61 61 kontakt@mindup.nu